Malaysia berpotensi menjadi negara pengeluar gaharu yang utama di dunia.


Gaharu digunakan terutamanya sebagai minyak wangi dan minyak asas bagi penyediaan wangian terbitan. Kayu gaharu yang dibakar mengeluarkan asap wangian yang digunakan sebagai dalam majlis keagamaan pelbagai kepercayaan agama. Terdapat syarikat wangian terkenal telah menggunakan minyak gaharu sebagai rumusan wangian iaitu YSL no. 7. Gaharu juga telah digunakan dalam perubatan tradisional untuk mengubati lelah dan sakit perut. (Cites. 2005). Penggunaan gaharu dalam berbagai aktiviti menjadikan permintaan untuk gaharu merentasi sempadan agama, sempadan bangsa dan sempadan negara. Malah sempadan hidup dan mati.

Ketika kematian gaharu digunakan. Tiada bangsa yang tidak suka kepada wangian, menjadikan pasaran untuk minyak gaharu berada dimana sahaja. Banyak amalan keagamaan menekankan kepada wangian. Tidak hairanlah permintaan untuk gaharu sangat tinggi daripada dahulu hingga sekarang.

Industri gaharu di Malaysia secara amnya adalah kekurangan maklumat dalam mengemaskini peraturan penuaian gaharu yang lebih efektif dan berkekalan didalam Hutan Asli. Selain daripada itu, pengetahuan yang minima dalam usaha untuk memastikan pengeluaran gaharu yang berkekalan secara in-situ dan ex-situ termasuk aktiviti perolehan bahan tanaman, pemeliharaan dan regim pengurusan perladangan merupakan cabaran yang dikenalpasti. Penyelidikan dan Pembangunan (R&D) juga masih belum meluas dalam aspek-aspek :-

• Pembaikbiak bakaan pokok;
• Ketidakpastian kedapatan gaharu di dalam batang pokok karas
• Kaedah penghasilan gaharu yang bergred tinggi.
• Pembangunan produk berasaskan gaharu

Satu kertas laporan tentang isu-isu dan cabaran industri gaharu di Malaysia telah disediakan oleh pihak MINT, hasil daripada kajian yang telah dibuat pada tahun 2005.

Malaysia adalah sebuah negara di Asia Tengara yang cukup berpotensi dalam penghasilan gaharu pada masa hadapan . Malaysia terletak di rantau Asia Tenggara yang mengalami
cuaca tropika yang sesuai untuk penanaman pokok gaharu bagi perlaksanaan projek-projek perladangan gaharu.

Produk gaharu dari Malaysia terkenal dengan mutu resin dan minyaknya yang tinggi dan masih terdapat sumber asli yang mudah diperolehi. Oleh itu para penyelidik Malaysia sedang giat menjalankan penyelidikan dalam penghasilan resin gaharu secara aruhan. Kegiatan bagi melakukan inokulasi keatas pokok-pokok yang berada dihutan asli mahu pun yang tumbuh didalam kebun milik persentian sedang giat dilaksanakan.

Kerajaan Malaysia member galakan yang serious dalam industry asastani bagi menjadikan Malaysia sebuah Negara yang berpendapatan tinggi selaras dengan model ekonomi baru yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Najib Razak.

Advertisements

Posted on 19 April, 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: