Pembudidaya rumah burung walit (RBW) seharusnya memahami habitat makro dan habitat mikro.


Masalah utama pembudidaya walit ialah bagaimana untuk memancing lebih banyak walit datang dan mendiami RBW yang disediakan. Mengikut pengalaman pembudidaya yang lama-lama, memancing walit pada peringkat awal tidak menjadi masalah. Walit biasanya tertarik dengan suasana baru. Nanulri ingin tahu walit mendorongnya datang untuk memeriksa lokasi baru sesuai atau tidak untuk dihuni.

Oleh itu cara untuk meningkatkan populasi walit dikenali sebagai daya tarik dan faktor pendorong untuk walit tinggal dalam rumah burung walit (RBW). Faktor-faktor inilah yang perlu dikenal pasti dan diteliti keperluangnya. Mungkin sesetengah RBW bernasib baik mempunyai pendorong yang semula jadi.

Sebab itulah bagi memastikan agar rumah walit dapat dihuni dengan lebih ramai walit. Pembudidaya perlu melaksanakan kaedah-kaedah tertentu. langkah pertama adalah mengetahui faktor-faktor yang dapat menarik dan mendorong walit masuk ke dalam rumah walit. Faktor-faktor tersebut, dapat diperolehi melalui pengalaman dan ilmu mengenai sifat dan tabiat burung walit.

Secara umumnya kehidupan burung walit terbahagi kepada dua habitat. Dikalangan ilmuan walit ia dikenali sebagai habitat makro dan habitat mikro. Habitat mikro adalah habitat dalaman rumah walit. Manakala habitat makro adalah kawasan diluar atau disekeliling rumah walit. Ia adalah tempat burung walit mencari makan.

Oleh itu langkah pertama dalam membudidaya walit adalah penentuan lokasi terlebih dahulu. Pemilihan lokasi yang tepat member kesan yang amat besar terhadap kejayaan sesebuah RBW. Jika ini berlaku bermakna habitat makro telah dipilih dengan ideal. Namun begitu tidak mudah bagi seorang pembudidaya mampu memilih lokasi yang tepat. Kemampuan memilih lokasi ini bergantung kepada tanah yang dimiliki oleh seseorang pembudidaya walit.

Walau bagaimana pun habitat makro sahaja tidak mencukupi tanpa dibantu oleh habitat mikro juga. Habitat mikrolah factor utama yang menentukan daya tarikan untuk walit terus menghuni RBW tersebut atau tidak. Selalunya dalam area habitat mikro yang ideal akan terdapat banyak persaingan dalam mendirikan rumah walit. Kekuatan yang terdapat dalam habitat mikro inilah yang akan menentukan kemenangan dalam persaingan.

Antara lain keperluang dalam habitat mikro ialah suhu udara. kelembapan, tempat walit membuat sarang, aroma, ketenteraman dalam bangunan, suara koloni, cahaya dan ruang pusingan. Di dalam rumah walit, faktor-faktor tersebut harus diciptakan dan distabilkan pada kondisi yang ideal

.
Apabila pembudidaya mendapati perkembangan populasi rumah walit lambat atau tidak bertambah populasinya. Mungkin semakin berkurangan atau menjadi kosong maka ada beberapa faktor yang tidak kena dengan RBW tersebut. Penyebabnya perlu dikenal pasti dan diatasi segera.

Advertisements

Posted on 7 April, 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: