Konsep pembangunan tanah untuk industri burung walit.

Mengubah syarat tanah daripada tanah pertanian kepada tanah untuk industry burung walit akan meningkatkan nilai pasaran tanah. Dalam kontek pentadbiran tanah ia adalah pembangunan tanah.

Pembangunan tanah adalah mengubah syarat tanah daripada satu kategori kepada kategori yang lain seperti daripada tanah dalam kategori pertanian kepada kategori bangunan dan sebagainya. Atau pun mengenakan syarat-syarat tertentu keatas tanah tersebut. Umpamanya tanah kategori pertanian dengan syarat tanah untuk tanaman getah diubah syarat kepada tanaman kelapa sawit. Kategori tanah tidak diubah tetapi syarat tanah diubah.

Mengapa pengubahan syarat ini diperlukan ?. Tanah yang kategori atau syarat yang berbeza kadar cukai tanah juga berbeza. Kadar cucai tanah untuk tanaman getah berbeza dengan kadar cukai untuk tanaman kelapa sawit. Begitu juga kadar cukai tanah pertanian berbeza dengan kadar cukai tanah kategori bangunan atau perusahaan. Keperluan ini terdapat Kanun Tanah Negara dan Enakmen Tanah Negeri.Contohnya dalam Terengganu Land Rules. Kadar-kadar cukai tanahnya telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri (EXCO).

Kuasa untuk meluluskan permohonan tukar syarat ini mengikut keadaan yang terdapat dalam peraturan-peraturan tersebut. Diantaranya kuasa Pihak Berkuasa Negeri ia itu Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) atau EXCO.. Pengarah Tanah dan Galian Negeri atau Pentadbir Tanah Daerah.

Pembangunan tanah juga akan melibatkan proses pecah bahagian atau pecah sempadan. Orang awam lebih mengenalinya sebagai pecah lot. Prosesnya lebih rumait kerana pemohon perlu mengemukakan permohonan melalui juru ukur swasta. Pejabat tanah akan memprosesnya untuk diangkat kelulusan nya oleh MMKN. Proses ini biasanya memakan masa 6 bulan atau setahun dan kadang-kadang lebih lama lagi. Bergantung kepada pemtadbiran tanah di negeri masing-masing.

Apa kaitannya dengan burung walit ?. Industri burung walit adalah industry yang bernilai tinggi. Walaupun dipanggil sebagai perusahaan atau industry, tetapi ia tidak melibatkan pemposesan. Memproses bahan mentah menjadi produk baru. Dengan lain perkataan memproses sarang burung walit menjadi endproduct. Ia hanya melibatkan pembinaan bangunan konkrit untuk burung membuat sarang. Sarang ini adalah bahan mentah untuk industri . Tetapi dalam industry sarang burung ini hanya melibatkan pengeluaran bahan pentah (sarang burung yang belum diproses). Sarang burung ini dipungut dan dijual terus. Jadi ia bukan perusahaan dalam erti kata sebenar.

Jika cadangan kerajaan untuk mengenakan syarat tanah sebagai “perusahaan burung walit’ seperti satu kes yang pernah dilluluskan oleh MMKN di Terengganu adalah tidak sesuai. Burung walit bukanlah ternakan seperti anggapan sestengah pihak. Jika menternak kita kena bermula dari induk (anak) dibiakan atau dibesarkan, diberi makan atau dipelihara untuk mendapatkan hasilnya. Itulah konsep ternakan. Dalam kaedah burung walit ini saya berpendapat istilah yang digunakan di Indonesia lebih sesuai ia itu MEMBUDIDAYA.

Jadi apakah syarat tanah yang sesuai perlu mengambil kira perkembangan dan kemajuan industry burung walit itu sendiri. Saya akan bincang dalam posting akan datang.
..

Advertisements

Posted on 2 March, 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: