Kerajaan dicadangkan untuk meminda Kanun Tanah Negara (KTN) untuk membudidaya burung walit.


Beberapa persoalan yang timbul apabila kerajaan hendak mengadakan undang-undang dan peraturan mengenai kaedah membudidaya burung walit. Peraturan yang perlu difikirkan ialah mengenai tanah yang akan dijadikan tapak untuk rumah burung walit.

Di Malaysia tanah terdiri daripada beberapa kategori seperti:-

(i) Tanah Pertanian
(ii) Tanah Bangunan
(iii) Tanah Industri
(iv) Tanah Tiada Kategori Tetapi Ada Kegunaan

Jadi jika tanah tersebut hendak dijadikan tapak untuk projek burung walit apakah jenis kategori yang paling sesuai. Apakah ianya kategori pertanian. Projek burung walit digalakan dikawasan pertanian jadi ia sesuai dengan kategori pertanian. Tanah pertanian yang melebihi keluasan 1 ekar layak untuk mendirikan sebuah bangunan untuk kegunaan tuan tanah untuk tempat tinggal atau untuk tujuan pertanian yang lain. Dengan itu bagi tujuan untuk mendirikan bangunan bertujuan membudidayakan burung walit adalah sesuai dengan kategori pertanian.

Apa pula imlikasinya jika dikalkan dengan kategori pertanian. Tanah pertanian nilai pasaran rendah berbanding dengan kategori bangunan atau industri. Tanah dalam ketegori ini hanya dibenarkan mendirikan sebuah bangunan sahaja. Jadi jika dibuah sebuah rumah tempat tinggal dan sebuah bagunan untuk membudidaya burung walit itu bermakna telah melanggari syarat tanah. Ini telah melanggari undang-undang dalam Kanun Tanah Negara (KTN). Pejabat tanah berhak untuk mengambil tindakan undang-undang keatas kesalahan tersebut.

Kerajaan perlu mewujudkan peraturan baru dengan meminda Kanun Tanah Negara dengan mengekalkan tanah kategori pertanian dengan menambahkan syarat penggunaan tanah dengan syarat baru ia itu untuk kegunaan rumah burung walit. Pemilik tanah yang berhasrat untuk mendirikan rumah burung walit diatas tanah mereka perlu mengubah syarat tanah pertanian mereka terlebih dahulu. Biasanya pada tanah pertanian diletakan syarat penggunaannya sperti getah, kelapa sawit dan sebagainya. Pada masa sekarang tiada lagi tanah-tanah dikenakan syarat rumah burung walit. Namun begitu terletak kepada pihak berkuasa negeri masing-masing untuk menentukannya penggunaannya.

Sekiranya pemilik tanah hendak mengubah tanah mereka kepada bangunan atau perusahaan timbul pula persoalan lain. Kadar bayaran premium untuk mengubah kategori pertanian kepada bangunan atau perusahaan agak tinggi. Keadaan ini akan membebankan tuan tanah atau pembudidaya walit yang baru. Sekali gus membantutkan industry burung walit itu sendiri. Perkara ini terjadi kerana jika syarat ini dilaksanakn oleh kerajaan. Institusi pertanaian akan mengenakan syarat supaya diubah syarat tanah terlebih dahulu sebelum pembiayaan diluluskan. Ini adalah satu dilemma kepada industry burung walit sendiri.

Oleh itu adalah dicadangkan kepada pihak kerajaan supaya mengekalkan tanah-tanah untuk rumah burung walit dengan kategori pertanian . Syarat penggunaannya ialah untuk tujuan rumah burung walit sahaja. Tidak perlu ditukar kepada syarat bangunan atau industry…

Advertisements

Posted on 1 March, 2010, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: