Mengapa Malaysia harus melaksanakan projek perladangan gaharu secara besar-besaran

Malaysia adalah salah sebuah negara pengeluar kayu gaharu yang terkemuka dirantau ini sejak dahulu lagi. Bekalan gaharu diperolehi dari sumber asli dari hutan-hutan Tropika. Penerokaan hutan mendapat kayu gaharu dibuat secara tidak terkawal oleh pengusaha yang tamak. Program pemulihan semula hutan untuk melindungi kayu gaharu tidak dilaksanakan.

Didunia terdapat beberapa badan antarabangsa yang mengawal perdagangan spesis haiwan liar dan tumbuhan agar tidak terancam kepupusannya, iaitu satu badan perjanjian antarabangsa antara kerajaan. badan tersebut ialah CITES iaitu : the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Ia ditubuhkan pada tahun 1960 untuk mengawal fauna dan flora daripada pupus. Ciri-ciri perdagangan adalah termasuk dari hasil produk yang diekstrak dari haiwan liar dan tumbuhan seperti produk makanan, barangan kulit, alatan muzik (dari kayu) dan juga ubat-ubatan. Walaupun sesetengah spesis hidupan liar adalah tidak terancam akan tetapi ianya untuk memastikan kewujudan dan tidak berlaku kepupusan di masa hadapan.

Kayu gaharu adalah adalah salah satu bahan yang dikawal oleh badan ini. Cara CITES mengawal perdagangan kayu gaharu ialah dengan cara menetapkan bahawa perdagangan kayu gaharu memerlukan permit. Sijil keselamatan dan ‘stamping’ sering digunakan untuk permit-permit yang telah dikeluarkan bagi mengelakkan penipuan dan pemalsuan.

CITES meletakkan spesis flora dan fauna yang termasuk dalam kawalan melalui TIGA (3) kategori tergantung kepada status perlindungan dan risiko perdagangannya. Senarai spesis dalam setiap kategori itu dihimpunkan dalam appendix yang berbeza-beza di dalam Konvensyen ini iaitu CITES Appendix I, CITES Appendix II dan CITES Appendix III.

Appendiks I, II dan III di dalam CITES adalah satu senarai spesis yang dilindungi yang di kategorikan bergantung kepada tahap atau jenis perlindungan yang diberikan terhadap ancaman kepupusan atau ‘over-exploitation’. Jenis spesis yang dilindungi tersebut boleh ditambah atau dikeluarkan dari dalam senarai Appendiks I dan II atau dikeluarkan atau ditukar antara keduanya (Appendiks), hanya melalui persidangan CITES berdasarkan keputusan dari mesyuarat biasa atau melalui prosidur pos. (artikel XV CITES).

Akan tetapi, sesuatu spesis itu boleh ditambah atau dikeluarkan dari Appendiks III pada bila-bila masa oleh pihak CITES atau pihak negara yang terbabit.

Terdapat negara yang telah memulakan projek perladangan gaharu telah berusaha supaya kayu gaharu dimasukkan kedalam Appendiks III bagi menghalang kayu gaharu dari hutan asali tidak diperdagangkan. Ini akan merugikan Malaysia dimana Malaysia tidak dibenarkan mengeksport kayu gaharu. Hanya kayu gaharu yang diperolehi dari ladang sahaja boleh diperdagangkan. Jika Malaysia tidak memulakan perladangan gaharu ini apakah yang akan terjadi kepada negara ini pada masa akan datang.

Advertisements

Posted on 21 July, 2009, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: