Agensi kerajaan wajar terlibat dalam industri membudidaya burung walit.

Membudidaya  burung walit dapat membangunkan tanah pertanian dengan projek yang lebih berdaya maju berbanding dengan projek industri tani yang lain. Ia dapat membangunkan industri hiliran khususnya industri yang berkaitan dengan memproses sarang  burung walit. Dengan itu ia dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada  penduduk sekitarnya.

Industri menternak burung walit wajar dilaksanakan oleh agensi kerajaan bagi merealisasikan dasar satu produk satu daerah. Selain daripada itu melalui industri burung walit ini dapat pula diwujudkan industri hiliran seperti industri memproses sarang burung dan produk-produk lain daripada sarang burung ini seperti pembotolan minuman air sarang burung, pakagin dan lain-lain.

Bagi daerah yang mempunyai habitat semulajadi burung walit seperti Setiu, Terengganu, Industri pelancungan boleh diwujudkan melalui melalui burung walit ini. Dimana pakej-pakej lawatan kekawasan habitat asal boleh diadakan untuk peminat atau pengemar sarang walit ini. Pulau Redang adalah satu-satunya lokasi yang sangat menarik untuk tujuan ini.

Agensi kerajaan boleh menjadi peneraju dalam perkembangan industri walit . Ia juga boleh dijadikan pemangkin kepada penglibatan oleh masyarakat dan penduduk luar bandar. Mana-mana agensi yang terlibat boleh menjadi model kepada agensi yang lain dinegara ini.

Memandangkan industri walit mempunyai komponen berteknologi maka ia juga dapat meningkatkan hasil pendapatan dikawasan-kawasan yang kurang daya saing dalam sektor pertanian dengan penggunaan teknolgi dalam membangunkan tanah pertaniaan. Dimana pakej teknologi pengurusan tanah yang tidak berproduktif dengan kos yang lebih efektif.   Pakej teknologi membudidaya walit sebenarnya  tidak menggunakan banyak modal kerana ia hanya memerlukan  modal  pusingan yang paling minima berbanding dengan industri yang lain.

 

Agensi kerajaan yang berminat seperti SEDC dan juga koperasi boleh menggunakan khidmat perunding jika mahu terlibat dalam industri ini. Dengan itu program pemindahan teknologi secara terus daripada perunding kepada agensi berkenaan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dimana teknologi rumah burung walit ini sukar diperolehi dan menjadi rahsia peniagaan oleh taukeh-taukeh cina yang telah lama mengusahakan industri ini.

Projek membudidaya  burung walit untuk sarangnya adalah satu projek yang mempunyai nilai komersial yang tinggi dan sangat menguntungkan dan ianya wajar dilaksanakan oleh agensi kerajaan sebagai projek utama yang mampu meningkatkan kecemerlagan agensi berkenaan.

Advertisements

Posted on 24 November, 2008, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: